Kirstine Schjerning

Speciallæge i almen medicin
Født 1980


Kandidat fra Syddansk Universitet 2009, erhvervet speciallægeanerkendelse i almen medicin 2017
Kører lægevagter på Fyn
Deltager i klyngesamarbejdet med de øvrige praktiserende læger i Middelfart kommune med henblik på udvikling og kvalitetssikring i almen praksis.

Medlem af:
Dansk Selskab for Almen Medicin
Den Almindelige Danske Lægeforening

Beskrivelse af praksis
Fjelsted lægehus er en nystartet solopraksis pr. 1/9-2020.
Jeg lægger stor vægt på at man som patient føler sig godt taget imod i konsultationen og stræber efter at opnå et gensidigt tillidsfuldt forhold.
Det er for mig vigtigt at den enkelte behandles individuelt. Samtalen og kendskabet til mine patienter er hjørnestenen i en veltilrettelagt behandling.
Jeg bestræber mig på høj tilgængelighed tidsmæssigt, fysisk og digitalt, og kører naturligvis sygebesøg ved behov.
Der er i lægehuset ansat lægesekretær Mette Petersen, der også varetager blodprøvetagning og lignende opgaver.
Herudover er Jeppe Schjerning, speciallæge i ortopædkirurgisk kirurgi, PhD tilknyttet praksis, han tager sig dels af administrative opgaver samt patientbehandling, primært indenfor lidelser i bevægeapparatet.
Klinikken er tilknyttet den lægelige videreuddannelse og deltager i uddannelsen af yngre læger.